» Zarejestruj się

Regulamin strony

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję go bezwarunkowo w całości.
Oświadczam, że mam ukończone lat 18 lub mam ukończone co najmniej lat 13 i uzyskałem zgodę przedstawiciela ustawowego na Rejestrację w Serwisie ck022.com i zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach realizacji Usług przez Administrację Serwisu ck022.com, dotyczącego mnie, adresu poczty elektronicznej oraz podanych przeze mnie danych osobowych. W myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).


Pełna wersja regulaminu


   
Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите сюда это стоит того
Zaloguje się przez: